Om Lise Holten

CV

1992 beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
1999 selvstændig advokat i personligt drevet virksomhed
2001 beneficeret advokat. Det vil sige jeg er udpeget af Justitsministeriet til at udføre arbejde som forsvarer og bistandsadvokat
2003 i bestyrelsen for forsvarsadvokaterne i København
2004 møderet for Højesteret
2004 stedfortræder til kredsbestyrelsen for Københavns Advokatforening

Medlem af:
Dansk Kriminalistforening
Retspolitisk Forening
De Beneficerede Advokater i København
Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Lovpligtige oplysninger:
Medlem af Advokatsamfundet og omfattet af advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne for god advokatskik.
Herudover gælder de advokatetiske regler, jfr. www.advokatsamfundet.dk
Ansvarsforsikring tegnet i Tryg Danmark incl garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor virksomheden udøves.