Advokat Lise Holten

Jeg er af Justitsministeriet udnævnt til beneficeret advokat.

Det vil sige, at jeg er udnævnt til at føre sager som forsvarer og bistandsadvokat og som advokat for folk, der kan få fri proces.

Rent praktisk vil det sige, at jeg står på en liste på domstolenes hjemmeside sammen med de andre beneficerede, og når domstolen, politiet, eller en privatperson har brug for en advokat, så kan man vælge en fra listen.

lise holten