Om Lise Holten

CV

Advokat Lise Holten er en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed med kontor i Hellerup.

1992 beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
1999 selvstændig advokat i personligt drevet virksomhed
2001 beneficeret advokat. Det vil sige, at jeg er udpeget af Justitsministeriet til at udføre arbejde som forsvarer og bistandsadvokat
2003 – 2014 i bestyrelsen for forsvarsadvokaterne i København

2003 optaget på listen over advokater, der møder for uledsagede mindreårige asylansøgere

2004 møderet for Højesteret og siden 2014 medlem af Højesteretsskranken
2004 stedfortræder til kredsbestyrelsen for Københavns Advokatforening

2019 optaget på listen til at møde i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)

Medlem af:

  • Dansk Kriminalistforening
  • De Beneficerede Advokater i København
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
  • Højesteretsskranken
  • Danske advokater

Lovpligtige oplysninger:

Jeg har ansvarsforsikring og garantiordning i CNA Insurance Company Europe CVR 40015604. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor virksomheden udøves.

Min bankforbindelse er Danske Bank.

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik. Herudover gælder de advokatetiske regler. Læs i øvrigt på www.advokatsamfundet.dk.

Klager over adfærd og salær kan ske til www.advokatnævnet.dk eller direkte til Advokatsamfundet på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.