Behandling af data

Som klient hos mig er det kun dit navn, jeg registrerer i mit journalsystem. Jeg fører ikke registre, men henter de oplysninger, jeg skal bruge, fra sagens akter. Mens sagen verserer, fører jeg et timesagssystem, men der fremgår ingen personlige oplysninger.

Sagsakter, jeg får på papir, bliver opbevaret i et aflåst journalskab og makuleres, når sagen er slut.

Sagsakter og oplysninger, jeg får på mail, bliver enten udskrevet, og lagt i papirsagen, eller gemt under sagens journalnummer på min computer. Jeg bruger Microsoft one.drive som cloud, og de har en standardaftale om, at de overholder GDPR reglerne, der kan ses her. Når sagen er slut, bliver eventuelle sagsakter på computeren slettet, når der ikke er noget formål med at gemme dem længere – det vil sige, at i straffesager og udlændingesager bliver de slettet stort set med det samme, men i familieretssager bliver de gemt i det tidsrum, jeg i forhold til advokatreglerne har pligt til at gemme dem.

Mail med personlige oplysninger mellem mig og myndighederne, sendes krypteret som sikker mail. Mail, der er læst, bliver slettet, og slettes helt, når der ikke er noget formål med at gemme dem mere. Jeg bruger one.com som mailserver, og de har en standardaftale om, at de overholder GDPR reglerne, der kan ses her.

Jeg er ved at indgå aftale med InterMail om at kunne sende post til myndigheder og privatpersoner via eboks.

Sagsakter og oplysninger, jeg får via eboks, bliver liggende i eboks, så længe der er et formål med at gemme dem. Hvis de udskrives, lægges de på papirsagen. Hvis det er en hel digital retssag, lægges den over på min computer, eller på ipad i programmet Iannotate, da det er nemmere at arbejde med. Filen slettes, når sagen er slut.

Sagsakter jeg modtager på usb fra politiet, bliver opbevaret i et aflåst journalskab. Usb nøglen er altid beskyttet med en kode. Usb nøglen returneres til politiet, når sagen er slut.

Det er kun mig, der har adgang til mine enheder, som åbnes med en kode, som er forskellig fra hver enhed. Jeg har backup, firewall og virusscanning på computeren.

I straffesager har du som sigtet/tiltalt ret til at få indsigt i sagsakterne, men det har du ikke som forurettet, idet det følger reglerne i retsplejeloven. Du har dog altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, jeg har liggende på dig. Du har altid ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Når du får et brev fra mig om, at jeg er din advokat, så skal du aktivt melde tilbage, hvis du ikke samtykker i, at jeg må registrere dit navn i mit journalsystem. Gør du ikke det, betragtes det i første omgang som et samtykke, men du kan altid vende tilbage, hvis du på et tidspunkt ønsker at blive slettet. Du har altid ret til at se, hvad jeg har registreret på dig, og du har altid ret til at få oplysninger om dig slettet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på.