Bistandsadvokat

Hvis du er den, det er gået ud over i en straffesag (den forurettede), kan du få beskikket det, der hedder en bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten skal bistå dig med at opgøre et erstatningskrav, støtte dig til afhøringer hos politiet, og hjælpe dig i Retten.

Det er hårdt hele tiden at skulle forklare, hvad man har været udsat for, og man føler ikke, man får informationer om, hvor langt straffesagen er mod gerningsmanden. Så er det rart at have en bistandsadvokat, der kender systemet, som man kan støtte sig til.

Det kan være uoverskueligt både at forholde sig til de fysiske og psykiske skader, man får efter et overgreb, og samtidig få samlet beviser sammen på, hvordan man har det, og få sendt det hele ind til Erstatningsnævnet.

Det hjælper en bistandsadvokat dig med.