Priser

I straffesager lægger det offentlige ud for forsvarerens salær. Men hvis du bliver dømt, må du regne med, at du senere vil få en opkrævning på salæret, der fastsættes af Retten efter faste takster, jfr. prisliste.

Hvis du er forurettet i en straffesag, og du får en bistandsadvokat beskikket, skal du ikke betale for advokat. Det skal enten din retshjælpsforsikring eller det offentlige.

Du betaler ikke for advokat, hvis kommunen vil have dit barn tvangsfjernet.

I forældreansvars- og ægteskabssager afhænger det af din indkomst, om du skal betale for advokat. Hvis din indkomst er under kr. 358.000 om året (kr. 455.000 for ansøgere i parforhold) + kr. 62.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år, kan du få fri proces, og skal ikke betale for advokat.
Hvis din indkomst er højere, skal du selv betale, jfr. prisliste.

Man tager udgangspunkt i årsopgørelsen for 2021 eller i din aktuelle indkomst.

Prisliste:
Salæret fastsættes af Retten efter faste takster. Nogle af taksterne ser du her:

Straffesager:
Grundsats 2.237,50 kr./t
Grundlovsforhør 1.906,25 kr.
Afhøringer hos politiet 2.237,50 kr./t
Fængselsbesøg 1.906,25 kr.
Retsmøde ½ dag 9.868,75 kr.
Retsmøde 1/1 dag 19.743,75 kr.
Forældremyndighed/bopæl 16.575 kr. (skal kun betales, hvis du ikke får fri proces)
Separation/skilsmisse 10.200 kr. (skal kun betales, hvis du ikke får fri proces)
Møde i Statsforvaltningen 2.237,50 kr./t (her kan du ikke få fri proces. Skal altid betales selv)


Taksterne er fastsat af Domstolene, inkl moms, og er de samme for alle advokater.