Priser

I straffesager lægger det offentlige ud for forsvarerens salær. Men hvis du bliver dømt, må du regne med, at du senere vil få en opkrævning på salæret, der fastsættes af Retten efter faste takster, jfr. prisliste.

Hvis du er forurettet i en straffesag, og du får en bistandsadvokat beskikket, skal du ikke betale for advokat. Det skal enten din retshjælpsforsikring eller det offentlige.

Du betaler ikke for advokat, hvis kommunen vil have dit barn tvangsfjernet.

I forældreansvars- og ægteskabssager afhænger det af din indkomst, om du skal betale for advokat. Hvis din indkomst er under kr. 371.000 om året (kr. 471.000 for ansøgere i parforhold) + kr. 64.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år, kan du få fri proces, og skal ikke betale for advokat.
Hvis din indkomst er højere, skal du selv betale, jfr. prisliste.

Man tager udgangspunkt i årsopgørelsen for 2022 eller i din aktuelle indkomst.

Prisliste:
Salæret fastsættes af Retten efter faste takster. Nogle af taksterne ser du her:

Straffesager:

Grundtakst: 2.456,25

Grundlovsforhør 2.093,75

Afhør hos pol 2.456,25

Fængselsbesøg 2.093,75

Retsmøde ½ dag 10.837,50

Retsmøde 1 dag 21.675

Forældremynd/bopæl med kun 1 retsmøde 18.193,75

Forældremynd/bopæl med 2 retsmøder 27.325

Skilsmisse 11.193,75

Møde i Familieretshuset (det hedder det nu i stedet for Statsforvaltningen) 2.456,25Taksterne er fastsat af Domstolene, inkl moms, og er de samme for alle advokater.